Bộ tưới lan CB080 Mới
Mã sản phẩm: Cb080
Đăng ngày 31-05-2020 07:50:10 AM
Giá : 2.450.000 đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model: QB60
Công suất: 370W
Cột áp: 40m
Lưu Lượng: 40 lít/ phút
Cở ống: 34/34 mm
Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
Trọng lượng 5.5kg
Hãng sản xuất: PUMPMAN

Bộ tưới lan CB070 Mới
Mã sản phẩm: CB070
Đăng ngày 31-05-2020 07:47:49 AM
Giá : 2.270.000 đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model: QB60
Công suất: 370W
Cột áp: 40m
Lưu Lượng: 40 lít/ phút
Cở ống: 34/34 mm
Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
Trọng lượng 5.5kg
Hãng sản xuất: PUMPMAN

Bộ tưới lan CB060 Mới
Mã sản phẩm: CB060
Đăng ngày 31-05-2020 07:46:26 AM
Giá : 2.450.000 đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model: QB60
Công suất: 370W
Cột áp: 40m
Lưu Lượng: 40 lít/ phút
Cở ống: 34/34 mm
Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
Trọng lượng 5.5kg
Hãng sản xuất: PUMPMAN

Bộ tưới lan CB050 Mới
Mã sản phẩm: CB050
Đăng ngày 31-05-2020 07:44:51 AM
Giá : 2.370.000 đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model: QB60
Công suất: 370W
Cột áp: 40m
Lưu Lượng: 40 lít/ phút
Cở ống: 34/34 mm
Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
Trọng lượng 5.5kg
Hãng sản xuất: PUMPMAN

Bộ tưới lan CB040 Mới
Mã sản phẩm: CB070 .
Đăng ngày 31-05-2020 07:40:56 AM
Giá : 2.370.000 đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model: QB60
Công suất: 370W
Cột áp: 40m
Lưu Lượng: 40 lít/ phút
Cở ống: 34/34 mm
Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
Trọng lượng 5.5kg
Hãng sản xuất: PUMPMAN

Bộ tưới lan CB030 Mới
Mã sản phẩm: CB030
Đăng ngày 31-05-2020 07:37:01 AM
Giá : 2.370.000 đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model: QB60 KAZUMA
Công suất: 370W
Cột áp: 40m
Lưu Lượng: 40 lít/ phút
Cở ống: 34/34 mm
Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
Trọng lượng 5.5kg
Hãng sản xuất: KAZUMA

Trọn bộ cần phun thuốc CB007 Mới
Mã sản phẩm: CB007
Đăng ngày 28-09-2019 12:56:54 PM
Giá : 940.000 đ 975.000 đ (-35.000 VND)

_Bộ combo CB-007 cần phun gồm:
+ Bơm đôi Sinleader 120W
+ Nguồn 12v10A
+ 15m dây,
+ Bộ lọc và 2m dây ống lọc
+ Bộ Cần phun cầm tay
+ Béc phun đơn và béc roa
_ Đã đầy đủ phụ kiện, không cần mua thêm bất cứ gì, là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí
_Thích hợp cho phun thuốc, phun dung dịch phân bón

Trọn bộ tưới phun sương CB0011-KT Mới
Mã sản phẩm: CB0011KT
Đăng ngày 28-09-2019 12:49:30 PM
Giá : 790.000 đ 820.000 đ (-30.000 VND)

_ [CB-0011KT] Bộ combo béc đơn hướng bao gồm :
+ Bơm đôi Sinleader 120W
+ Nguồn 12V10A
+ 20m dây phi 8
+ Bộ lọc và 2m  dây ống lọc
+ 20 béc phun đơn hướng và  20T nối nhanh
_ Đã đầy đủ phụ kiện, không cần mua thêm bất cứ gì, là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí
_Thích hợp cho vườn 25m2

Trọn bộ tưới phun sương CB0011 Mới
Mã sản phẩm: CB0011
Đăng ngày 28-09-2019 12:48:30 PM
Giá : 940.000 đ 975.000 đ (-35.000 VND)

_ [CB-0011] Bộ combo tưới tự động béc đơn hướng bao gồm :
+ Bơm đôi Sinleader 120W
+ Nguồn 12V10A
+ 20m dây phi 8
+ Bộ lọc và 2m  dây ống lọc
+ 20 béc phun đơn hướng và  20T nối nhanh
_ Đã đầy đủ phụ kiện, không cần mua thêm bất cứ gì, là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí
_Thích hợp cho vườn 20m2

Trọn bộ tưới phun sương CB008-KT Mới
Mã sản phẩm: CB008KT
Đăng ngày 28-09-2019 12:41:37 PM
Giá : 830.000 đ 865.000 đ (-35.000 VND)

_ [CB-008KT] Bộ combo béc đơn hướng bao gồm :
+ Bơm đôi Sinleader 120W
+ Nguồn 12V10A
+ 20m dây phi 8
+ Bộ lọc và 2m  dây ống lọc
+ 20 béc phun đơn hướng và  20T nối nhanh
_ Đã đầy đủ phụ kiện, không cần mua thêm bất cứ gì, là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí
_Thích hợp cho vườn 25m2

Trọn bộ tưới phun sương CB008 Mới
Mã sản phẩm: CB008
Đăng ngày 28-09-2019 12:31:53 PM
Giá : 945.000 đ 975.000 đ (-30.000 VND)

_ [CB-008] Bộ combo tưới tự động béc đơn hướng bao gồm :
+ Bơm đôi Sinleader 120W
+ Nguồn 12V10A
+ 20m dây phi 8
+ Bộ lọc và 2m  dây ống lọc
+ 20 béc phun đơn hướng và  20T nối nhanh
_ Đã đầy đủ phụ kiện, không cần mua thêm bất cứ gì, là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí
_Thích hợp cho vườn 25m2

Trọn bộ tưới phun sương CB002-1 Mới
Mã sản phẩm: CB002-1
Đăng ngày 28-09-2019 12:26:25 PM
Giá : 700.000 đ 775.000 đ (-75.000 VND)

_ [CB-002] Bộ combo tưới tự động béc đơn hướng cam bao gồm :
+ Bơm đơn Sinleader
+ Nguồn 12V5A
+ Timer hẹn giờ tự động
+ 15m dây phi 8
+ Bộ lọc và 3m  dây ống lọc
+ 10 béc phun đơn hướng và  10T nối nhanh
_ Đã đầy đủ phụ kiện, không cần mua thêm bất cứ gì, là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí
_Thích hợp cho vườn 15m2

Trọn bộ tưới phun sương CB004-KT Mới
Mã sản phẩm: CB004KT
Đăng ngày 28-09-2019 12:24:20 PM
Giá : 550.000 đ 625.000 đ (-75.000 VND)

_ [CB-004] Bộ combo tưới tự động béc đơn hướng bao gồm :
+ Bơm đơn Sinleader
+ Nguồn 12V5A
+ 15m dây phi 8
+ Bộ lọc và 2m  dây ống lọc
+ 10 béc phun đơn hướng và  10T nối nhanh
_ Đã đầy đủ phụ kiện, không cần mua thêm bất cứ gì, là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí
_Thích hợp cho vườn 15m2

Trọn bộ tưới phun sương CB004 Mới
Mã sản phẩm: CB004
Đăng ngày 28-09-2019 12:21:58 PM
Giá : 700.000 đ 775.000 đ (-75.000 VND)

_ [CB-004] Bộ combo tưới tự động béc 4 hướng bao gồm :
+ Bơm đơn Sinleader
+ Nguồn 12V5A
+ Timer hẹn giờ tự động
+ 15m dây phi 8
+ Bộ lọc và 3m  dây ống lọc
+ 10 béc phun đơn hướng và  10T nối nhanh
_ Đã đầy đủ phụ kiện, không cần mua thêm bất cứ gì, là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí
_Thích hợp cho vườn 15m2

Trọn bộ tưới phun sương CB006-KT Mới
Mã sản phẩm: S000065
Đăng ngày 25-09-2019 01:24:08 AM
Giá : 790.000 đ 820.000 đ (-30.000 VND)

Trọn bộ tưới phun sương CB006 không có hẹn giờ:
- Bơm Sinleader 12V 120W
- Nguồn tổ ông 12V10A
- Béc 4 hướng tầm phun: 0.8-1m
- Số lượng béc tưới: 12 béc
- 20m ống phi 8 đi kèm
- Thương hiệu: SINLEADER -TAIWAN

Trọn bộ tưới phun sương CB006 Mới
Mã sản phẩm: CB-006
Đăng ngày 19-02-2019 08:39:41 AM
Giá : 940.000 đ 975.000 đ (-35.000 VND)

Trọn bộ tưới phun sương CB006 có hẹn giờ:
- Bơm Sinleader 12V 120W
- Nguồn tổ ông 12V10A
- Béc 4 hướng tầm phun: 0.8-1m
- Số lượng béc tưới: 12 béc
- 20m ống phi 8 đi kèm
- 1 Timer: 16 lần On/Off
- Thương hiệu: SINLEADER -TAIWAN

Trọn bộ cần phun thuốc CB005 Mới
Mã sản phẩm: CB-005
Đăng ngày 19-02-2019 08:33:22 AM
Giá : 675.000 đ 705.000 đ (-30.000 VND)

_Bộ combo CB-005 cần phun gồm:
+ Bơm đơn
+ Nguồn 12v
+ Điều chỉnh điện áp cho bơm
+ 15m dây,
+ Bộ lọc và 3m  dây ống lọc
+ Cần phun cầm tay
+ Béc phun đơn và béc roa
_ Đã đầy đủ phụ kiện, không cần mua thêm bất cứ gì, là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí
_Thích hợp cho phun thuốc, phun dung dịch phân bón

Trọn bộ tưới phun sương CB003 Mới
Mã sản phẩm: CB-003
Đăng ngày 19-02-2019 08:22:33 AM
Giá : 700.000 đ 775.000 đ (-75.000 VND)

_ [CB-003] Bộ combo tưới tự động béc 4 hướng bao gồm :
+ Bơm đơn
+ Nguồn 12v
+ Timer hẹn giờ tự động
+ 15m dây phi 8
+ Bộ lọc và 3m  dây ống lọc
+ 6 béc phun 4 hướng và 6 T nối nhanh
_ Đã đầy đủ phụ kiện, không cần mua thêm bất cứ gì, là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí
_Thích hợp cho vườn 15m2

Trọn bộ tưới phun sương CB002 Mới
Mã sản phẩm: CB-002
Đăng ngày 19-02-2019 08:17:18 AM
Giá : 550.000 đ 585.000 đ (-35.000 VND)

_ [CB-002] Bộ combo tưới béc đơn cam bao gồm :
+ Bơm đơn Sinleader 60W
+ Nguồn 12v
+ 15m dây phi 8
+ Lọc rêu và 2m  dây ống lọc
+ 10 béc đơn cam phun sương 
_ Đã đầy đủ phụ kiện, không cần mua thêm bất cứ gì, là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí
_Thích hợp cho vườn 12m2

Trọn bộ tưới phun sương CB001 Mới
Mã sản phẩm: CB-001
Đăng ngày 19-02-2019 07:43:53 AM
Giá : 550.000 đ 625.000 đ (-75.000 VND)

_ [CB-001] Bộ combo tưới béc 4 hướng bao gồm :
Bơm đơn
+ Nguồn 12v
+ Điều chỉnh điện áp cho bơm
+ 15m dây phi 10
+ Bộ lọc và 3m  dây ống lọc
+ 6 béc phun 4 hướng và 6 T nối nhanh 
_ Đã đầy đủ phụ kiện, không cần mua thêm bất cứ gì, là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí
_Thích hợp cho vườn 15m2

0985.329.340
Chat hỗ trợ
Chat ngay
1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây